Essentum tietosuojaseloste

Essentum (y-tunnus: 2929346-8) noudattaa henkilötietojen suojaukseen vaadittuja menettelytapoja ja käytäntöjä. Tietosuojaseloste sisältää oikeudelliset perusteet tietojen keräämiselle sekä kuvaa, mihin tietoja käytetään ja miten niitä käsitellään. Tämä seloste on laadittu 10.8.2018 ja päivitetty viimeksi 11.8.2018.

Internetsivustojen käyttöehdot

Essentum (jäljempänä ”Toimittaja”) on sitoutunut noudattamaan omistamiensa verkkosivustojen, sisältäen Vertaanyt.fi -sivuston, vierailijoiden ja käyttäjien (jäljempänä ”Käyttäjä” yksityisyyttä. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa Essentumin ja Käyttäjän välillä. Jos et hyväksy laadittua käyttöehtosopimusta, et voi käyttää Toimittajan tarjoamia sivustoja. Käyttämällä sivustoja, hyväksyt laaditut käyttöehdot.

Henkilötieto

Essentum kerää ja käsittelee omistamien sivustojen käyttäjien henkilötietoja, joita Käyttäjä on itse toimittanut yritykselle a) yhteydenottolomakkeen b) sähköpostin c) sosiaalisen median kautta.

Toimittaja kerää henkilötietoja tilanteissa, joissa

  • Käyttäjä ottaa Toimittajaan yhteyttä tarjouspyynnön muodossa
  • Kun Käyttäjä haluaa ostaa yrityksen tuottamia palveluita
  • Käyttäjän henkilötietoja voidaan saada muista lakien sallimista lähteistä, kuten Yritys- ja yhteisöjärjestelmästä, Väestörekisterijärjestelmältä ja Postin osoitejärjestelmästä

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

  • Nimi
  • Ammattinimike
  • Käyttäjän suhde edustamaansa yritykseen tai yhteisöön
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • Asiakassuhteeseen kuuluvat tiedot (palveluja ja tilauksia koskevat tiedot, laskutustiedot, maksutiedot ja markkinointiluvat sekä -kiellot)
  • Kirjeenvaihto asiakkaan välillä, johon kuuluvat asiakasyhteydenotot
  • Palveluiden käytön yhteydessä kirjautuneet henkilötiedot (käyttäjätunnukset, salasanat, lokitiedot, evästeet ja muut henkilötiedot, jotka on tapauskohtaisesti määritelty asiakkaan suostumuksella)

Muu kuin henkilötieto

Toimittajalla on mahdollisuus kerätä muutakin kuin henkilötiedoiksi luokiteltavaa tietoa. Näillä tiedoilla pyritään ainoastaan käyttökokemuksen kehittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Essentum kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä yrityksen liiketoiminnan harjoittamisessa ja asiakassuhteiden ylläpidossa. Henkilötietoja voidaan myös suostumuksella käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Ensisijaisesti henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen palveluiden ja osaamisen tarjoaminen Käyttäjälle. Jotta Käyttäjän kanssa yhdessä voimme ylläpitää ja hoitaa asiakassuhdetta, tarvitsemme siihen sopimuksen, joka on kahdenvälinen sopimus, jossa osapuolena ovat Essentum ja Käyttäjä eli asiakas.

Henkilötietojen käsittelyyn Toimittajalla on oikeutettu etu tarjota ja markkinoida palveluita. Asiakkaiden johdon sisäistä raportointia varten Toimittajalla on oikeus koostaa henkilötiedoista raportteja liiketoiminnan johtamista varten. Näissä tilanteissa Toimittajan velvollisuus ja oikeus on varmistaa riittävä tietoturva tietojen käsittelyyn sekä saada tarvittavat henkilötiedot liiketoiminnan johtamiseen.

Toimittajalla on velvollisuus ja oikeus käyttää tarvittaessa henkilötietoja lakisääteisissä velvotteissa, kuten myös viranomaisasioissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kirjanpitovelvollisuus ja viranomaisten lähettämät tietopyynnöt.

Jos Käyttäjä pyynnöllään osoittaa, voimme käyttää hänen henkilötietojaan muissakin tilanteissa.

Tietojen luovutus

Toimittajalla on täysi oikeus luovuttaa tilastoja käyttäjä- ja henkilötiedoista kolmansille osapuolille, jos palvelun toimivuuden kannalta on niin välttämätöntä. Tilastot eivät sisällä minkäänlaisia tunnistetietoja Käyttäjistä.

Tietoturvallisuus

Essentumin ylläpitämät sivustot ovat useille eri menetelmillä suojattu. Sivustot on tallennettu web-palvelimille, jotka ovat suojattu a) salasanoilla b) palomuurein c) ja muilla tietoturvallisilla toteutuksilla.

Käyttäjän hyväksynnät

Kun Käyttäjä toimittaa itsestään tai edustamastaan yrityksestä henkilötietoja sivustojen kautta Toimittajalle, tällöin Käyttäjä on antanut luvan henkilötietojen tallentamiseen ja käsittelyyn Toimittajalle ja mahdollisille kolmansille osapuolille. Hyväksyntä koskee vain Toimittajan omistamien sivustojen kautta toimitettuja tietoja.

Henkilötietojen luovutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Toimittaja ei siirrä eikä luovuta henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.